top of page
formularz zgłoszeniowy.jpg

ZGŁOSZENIE

Zapisz się na konferencję
Elektroniczne doświadczenie pracownika

Dane uczestnika:

Jeżeli chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę, przejdź na koniec formularza i uzupełnij dane pozostałych uczestników.

Dane kolejnych uczestników:

Mam świadomość, że zgody mogą być cofnięte w każdym czasie.

Dziękujemy za rejestrację!

Ten formularz nie może już być przesyłany.

bottom of page