top of page
prelegenci.jpg

PRELEGENCI

Anna Jankowsk

Anna Jankowska -  automatyzacja w HR, Jankowska HR Project

Wspieram i realizuję projekty elektronizacji i automatyzacji w HR, przy jednoczesnej dużej uwadze na zgodność wdrażanych rozwiązań z przepisami i wyjściu naprzeciw potrzebom biznesowym organizacji.


Jestem współautorką książek „Elektronizacja dokumentacji pracowniczej. Aspekty prawa pracy, IT i RODO”; „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach. 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów”.

Posiadam ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami IT, związanymi z produkcją oprogramowania oraz wdrażaniem systemów klasy CMS, CRM i ERP. Dostarczałam rozwiązania dla działów HR. Przeprowadziłam kilkadziesiąt projektów związanych z wdrożeniami oprogramowania oraz zarządzaniem zmianami organizacyjnymi.
Prowadzę projekty z zakresu doboru systemów oraz audytów systemów w HR w tym do elektronizacji dokumentacji pracowniczej. Byłam współzałożycielką IntraSoft24, gdzie przez 8 lat współtworzyłam program do planowania i rozliczania czasu pracy PlanQ.

Jestem absolwentką WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału ZIF Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Na konferencji będę opowiadać o elektronizacji dokumentacji w kontekście projektowym, czyli jak się do tego zabrać oraz jak wybrać odpowiednie oprogramowanie. 

Łukasz Prasołek
Anna Jankowska.jpg

Łukasz Prasołek - organizator, ekspert z zakresu prawa HR

Swoją przygodę z prawem pracy zaczynałem jako pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, gdzie specjalizowałem się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców. Kolejne 9 lat mojej kariery zawodowej spędziłem w Sądzie Najwyższym jako pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.
Jestem autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory”, „Dokumentacja czasu pracy” „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach”, „Zarządzanie czasem pracy przez menedżerów”, współautorem książki „Elektronizacja dokumentacji pracowniczej. Aspekty prawa pracy, IT i RODO”.
Przekazywanie wiedzy sprawia mi ogromną satysfakcję. Od 15 lat robię to co lubię najbardziej - prowadzę szkolenia z zakresu prawa pracy, czasu pracy, elektronizacji dokumentacji pracowniczej oraz różnych zagadnień kadrowych w ujęciu orzeczniczym. 

Od 2016 roku prowadzę własną działalność Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek, w ramach której wspieram i realizuję projekty elektronizacji w HR. Przeprowadzam również audyty systemów do elektronizacji dokumentacji  pracowniczej oraz systemów do zarządzania czasem pracy.

Na konferencji opowiem o elektronizacji dokumentacji w obszarze czasu pracy i urlopów oraz elektronizacji dokumentacji w kontekście projektowym.

Łukasz Prasołek.jpg
Jarek Jarzębowski

Jarosław Jarzębowski - strategia i technologia w HR, założyciel HR espresso

jarek_jarzębowski.jpg

Jestem założycielem HR Espresso, gdzie szkolę i doradzam Liderom oraz HR-owcom. Współorganizuję Konferencję Leniwce HR, prowadzę ścieżkę Digital HR w ramach PSZK. Jako ekspert efektywnego biznesowo HR łączę praktyczne podejście do procesów personalnych z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Współprowadzę podcast Let's Try AI. Jestem szkoleniowcem i prelegentem z wieloletnim stażem. Pracowałem jako etatowy HR-owiec, a teraz szkolę i doradzam zespołom HR oraz Liderom.

Prowadziłem zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Merito (WSB) we Wrocławiu.

 

Prywatnie jestem fanem wakeboardu i gór.

Na konferencji będę opowiadać o praktycznych zastosowaniach nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji w procesie usprawniania oraz digitalizacji HR.

Maciej Michalewski

Maciej Michalewski - AI w HR, system rekrutacyjny Element 

Jestem założycielem i byłym wieloletnim prezesem agencji rekrutacyjnej, gdzie zdobywałem praktyczne doświadczenie w sprzedaży i realizacji usług rekrutacyjnych. Jako pasjonat technologii, kontynuuję działalność jako trener i prelegent, specjalizując się w obszarze zastosowania AI w HR, sprzedaży i marketingu.

Mam 13 lat doświadczenia w rekrutacji i automatyzacji procesów związanych z pozyskiwaniem pracowników. Swoje umiejętności zdobywałem zakładając od podstaw agencję rekrutacyjną, gdzie odpowiadałem za sprzedaż, realizację usług, szkolenie rekruterów oraz wdrażanie technologii usprawniających ich pracę. Obecnie rozwijam system rekrutacyjny Element, który ułatwia pracę rekruterom i hiring managerom. Poza zarządzaniem Elementem piszę na blogu i publikuję newsletter HR & Tech, subskrybowany przez ponad 3 tysiące osób, głównie z branży HR.

Mam bogate doświadczenie, zdolność dzielenia się wiedzą oraz opieranie szkoleń na rzeczywistych przykładach co sprawia, że jestem postrzegany jako praktyk dostarczający konkretne i gotowe do zastosowania rozwiązania.

maciej_michalewski_edited.jpg
Michał Tabor

Michał Tabor - Obserwatorium.biz Partner i Członek Zarządu 

Prelegent na konferencji, Michał Tabor

Od 2002 roku zajmuję się wdrażaniem mechanizmów podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego, systemów elektronicznej administracji oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jestem autorem wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce; w szczególności jestem autorem szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych, a także Profilu Zaufanego.

Uczestniczyłem w procesie legislacji i wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS). Kierowałem zespołem odpowiedzialnym za przygotowanie projektu Krajowego Schematu Identyfikacji Elektronicznej, a także koncepcji węzła identyfikacji elektronicznej w Polsce. Od 2002 roku zajmuję się wdrażaniem mechanizmów podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego, systemów elektronicznej administracji oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jestem autorem wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności jestem autorem szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych, a także Profilu Zaufanego.

Uczestniczyłem w procesie legislacji i wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS). Kierowałem zespołem odpowiedzialnym za przygotowanie projektu Krajowego Schematu Identyfikacji Elektronicznej, a także koncepcji węzła identyfikacji elektronicznej w Polsce.

Jestem członkiem Komitetu Technicznego ETSI zajmującego się standaryzacją mechanizmów podpisu elektronicznego w Europie i na świecie. W ramach komitetu byłem odpowiedzialny za opracowanie standardów technicznych dla wykorzystania podpisów i pieczęci elektronicznych na potrzeby otwartej bankowości i dyrektywy PSD2.

Pełnię funkcję rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Informatycznego, jestem ekspertem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego. Jestem też ekspertem Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA, ekspertem Związku Banków Polskich i posiadaczem certyfikatu CISSP.

Marcin Wolski

Marcin Wolski - specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji, Obserwatorium.biz

Jestem wiodącym audytorem ISO 27001 i ekspertem w zakresie usług zaufania oraz identyfikacji elektronicznej w Obserwatorium.biz. Posiadam kompetencje w zakresie takich obszarów jak: system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001), zarządzanie ryzykiem, RODO, identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania (eIDAS).

Uczestniczyłem w licznych opracowaniach analitycznych związanych z usługami zaufania, identyfikacją elektroniczną, opracowaniem dokumentacji bezpieczeństwa i RODO. Jestem audytorem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemów identyfikacji elektronicznej.

Jestem absolwentem kierunku bezpieczeństwo narodowe na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Prelegent na konferencji, Marcin Wolski
Monika Frączek

Monika Frączek - Ekspertka z zakresu prawa pracy, Most Wanted

Prelegentka na konferencji, Monika Frączek

Jestem specjalistką prawa pracy i przez ponad 16 lat pracowałam jako główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Brałam udział w pracach Wydziału Legislacji i uczestniczyłam w pracach legislacyjnych, z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie.

Ukończyłam Podyplomowe Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich prowadzone przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuję z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku mojej kariery zawodowej specjalizuję się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jestem autorką i współautorką książek, autorką artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających (m.in. „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach”, „Czas pracy od A do Z”, „Rozwiązywanie umów o pracę od A do Z”, „Urlopy pracownicze od A do Z”).

Od wielu lat prowadzę szkolenia z tematyki prawa pracy, w szczególności z zakresu dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zakresu czasu pracy, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Na konferencji opowiem o AI w świetle prawa pracy

Mirosław Gumularz

Mirosław Gumularz - Radca prawny, Kancelaria NTL (NewTechLaw.eu)

Jestem radcą prawnym i doktorem nauk prawych. Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brałem udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Jestem audytorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem) oraz normy ISO/IEC 27701:2019 (zarządzanie prywatnością). Jestem autorem lub współautorem licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz nowych technologii, m.in. komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych, publikacji – ochrona danych osobowych w sektorze publicznym, a także komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Pracuję jako adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie i jestem wykładowcą na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych.

Na konferencji będę opowiadać o ryzykach związanych z ochroną danych osobowych w procesach: e-doręczeń, skanowania akt osobowych i prowadzenia e-archiwum oraz wykorzystania w platformach podpisowych.

Prelegent na konferencji,  Mirosław Gumularz
Tomasz Izydorczyk

Tomasz Izydorczyk - Specjalista ochrony danych osobowych, Kancelaria NTL (NewTechLaw.eu)

Prelegent na konferencji,  Tomasz Izydorczyk Digital HR

Jestem absolwentem Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Pracuję jako doradca i wykładowca w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuję się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych.

Od 2006 roku jestem wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunkach: Inspektor Ochrony Danych, organizacja i zarządzanie, e-administracja. Prowadzę wykłady z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych na innych uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiadam certyfikację audytora wiodącego SZBI (ISO 27001) i pełniłem rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji m.in. w KOMPANII PIWOWARSKIEJ. Jestem członkiem grupy opracowującej Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji, a także byłem członkiem Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Obecnie pracuję jako Menedżer ds. RODO w grupie kapitałowej FundingBox oraz jako Inspektor Ochrony Danych w ARC Europe Polska.

Na konferencji opowiem o przetwarzaniu danych osobowych w procesach skanowania akt i e-archiwum oraz platformach podpisowych, a także platformie mObywatel i ryzyku, jakie niesie, z punktu widzenia RODO.

Elwira Pyk

Elwira Pyk - ekspertka z zakresu automatyzacji, robotyzacja w HR

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego – na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończyłam podyplomowe studia na Wydziale Socjologii w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Zbiorowymi Stosunkami Pracy. Mam tytuł MBA z Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyłam także program afiliacyjny Microeconomics of Competitiveness Course na Harvard Business School (Institute for Strategy & Competitiveness we współpracy z ALK).

Obecnie jestem doktorantką ALK w Katedrze Badań Ilościowych i Zastosowania Informatyki pod opieką naukową prof. dr hab. Witolda Bieleckiego. Od 2015 roku prowadzę badania związane z wpływem wdrożenia Inteligentnej Automatyzacji na efektywność organizacji z obszaru SSC/BPO. Pełnię funkcję kierownika studiów podyplomowych Automatyzacja Procesów Biznesowych na Akademii Leona Koźmińskiego.

Jestem praktykiem biznesowym z 20-letnim doświadczeniem jako HR Manager oraz Change Manager. Najważniejsze moje projekty to start-up Coffeeheaven, restrukturyzacja Zelmer S.A., oraz stanowisko HR Project Manager/Change Agent odpowiedzialne za połączenie Opek Sp. z o.o. oraz Federal Express. Obecnie pełnię funkcję Head of Process Transformation &RPA w Vistra Corporate Services, CEE.

Jestem entuzjastką nowych technologii i ekspertką w dziedzinie automatyzacji procesów. Buduję kompetencje przyszłości, wspieram organizacje w wdrażaniu rozwiązań technologicznych oraz strategii automatyzacji, które zwiększają efektywność i skuteczność zarządzania.

Prelegentka na konferencji, Elwira Pyk
Karol Wolski

Karol Wolski - współzałożyciel Mocni w HR, automatyzacja w HR

Jestem współzałożycielem Mocni w HR, pasjonate, HR-u oraz technologii i analityki. Z wykształcenia jestem psychologiem organizacji. Analizy danych oraz metodologii pomiaru uczyłem się podczas interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w prestiżowej szkole analitycznej prowadzonej na Michigan University. Prowadzę badania i analizy zarówno dla firm jak i w ramach grantów badawczych.

 

W branży HR pracuję od ponad 12 lat. Doświadczenie biznesowe zdobywałem pracując jako menedżer w wewnętrznym dziale HR oraz jako konsultant w firmie szkoleniowo-doradczej. Jestem prelegentem licznych branżowych konferencji (m.in. Kongres Kadry, HR Business Partner), autorem artykułów branżowych oraz doświadczonym trenerem i wykładowcą akademickim (UJ, Akademia Leona Koźmińskiego, Krakowska Akademia, WSB).

Karol Wolski_edited.jpg
Joanna Liksza

Joanna Liksza - Akademia Wynagrodzeń, wynagrodzenia i benefity

Liksza-Joanna_3_640x960.jpg

Jestem ekspertką w zakresie wynagrodzeń i budowania efektywności organizacji. Pełnię rolę kierowniczki studiów podyplomowych oraz lidera Klubu Compensation & Benefits na Uczelni Łazarskiego. Jestem także członkinią Zarządu Instytutu Wynagrodzeń. Stworzyłam strony takie jak www.myppk.pl oraz www.tempurio.eu. Jestem redaktorką naukową dla publikacji Wolters Kluwer. 

Jestem współautorką książki "Digital HR. Czy AI to nasza przyszłość", a także współautorką książki " Przejrzystość wynagrodzeń. Jak przygotować organizację do wdrożenia dyrektywy o transparentności wynagrodzeń."

Mariola Więckowska

Mariola Więckowska - ochrona danych osobowych, Lex Digital - Head of Privacy Innovative Technologies, Wiceprezes Zarządu SABI.

Jestem ekspertką ds. ochrony danych oraz doświadczonym Inspektorem Ochrony Danych. Na co dzień pracuję w LexDigital jako Head of Innovation Technologies, gdzie wspieram wdrożenia nowych projektów, zwłaszcza nowych technologii, przeprowadzam audyty bezpieczeństwa i pomagam wypełniać obowiązki wynikające z RODO.

Jestem członkiem Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Jestem również członkiem IAPP (International Association of Privacy Professionals), Cyber Women Community, ISSA (Information Systems Security Association) oraz Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji.

Ukończyłam studia na kierunkach IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT. Jestem absolwentką European Data Protection Law Summer School na Brussels Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel oraz programu Data Ethics, AI and Responsible Innovation na University of Edinburgh.

Jako praktyk, dzielę się ze studentami kierunków podyplomowych kluczowych polskich uczelni moim doświadczeniem z zakresu ochrony danych, oceny ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, zabezpieczeń systemów IT, stosowania nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa. Jestem autorką licznych artykułów i współautorką książek z zakresu ochrony danych. Odpowiadam za stałą sekcję „Niezbędnik IOD” oraz jestem członkiem rady programowej kwartalnika ABI Expert.

Mariola Więckowska.jpg
Artur Miękina
Antoni Wędzikowski
Marcin Mika
Piotr Pszczółkowski
Tomasz Drzewiecki
Renata Łęcka
Janusz Suszka
Małgorzata Wiśniewska-Janus
Łukasz Konikiewicz
Marek Deręgowski
Agnieszka Giermek Ziółkowsa
Jakub Porycki
bottom of page