top of page
warunki uczestnictwa

WEBINARY:

E-dokumentacja aspekty prawne  i praktyczne rozwiązania w sytemie e-Fob

1. Czy jeśli mam dokumenty zeskanowane w chmurze, czy to oznacza, że mam już e-teczkę
Pracownika?
2. Jakie są kluczowe wymogi dla e-teczki wynikające z ‘Rozporządzenia w sprawie
dokumentacji pracowniczej’?
3. Jak możemy efektywnie przenieść dokumenty do e-teczki, włączywszy w to skanowanie,
opisywanie i segregowanie?
4. Czy można rozpocząć stopniowe wdrożenie eTeczki od dokumentów dla nowo zatrudnionych
pracowników?
5. Czy dokumenty byłych Pracowników powinny być również „wkładane” do e-teczki?
6. Czy e-teczka pracownika ogranicza się tylko do części/folderów ABCDE, czy może posiadać
również inne foldery?
7. Jak wygląda pod względem przepisów przejście na dokumentacje elektroniczną - czy to
znaczy że nie trzeba nic drukować i przechowywać w fizycznym archiwum


8. Czy podczas opisywania dokumentów e-teczka podpowiada określoną listę typów
dokumentów w danej części i czy można skonfigurować dodatkowe typy dokumentów
niezbędne w firmie?
9. Jak e-teczka może pomagać w dotrzymywaniu ustawowych terminów przechowywania
dokumentów i w ich „niszczeniu”?
10. Czy każdy dokument muszę dodawać pojedynczo do e-teczki, czy mogę wykonać import
kilku dokumentów na raz?
11. Czy przy imporcie/dodawaniu dokumentów e-teczka sama rozróżni typ dokumentu, czy trzeba
samodzielnie to zaznaczyć?


12. Kompatybilność między systemami e-teczek - czy można przenosić dokumenty z systemu e-
teczki jednego producenta do drugiego?

Kotwica 1
Digitalizacja i samoobsługa pracowników w procesie zatrudniania

Część ogólna - wprowadzenie

 1. Od czego rozpocząć proces wprowadzania digitalizacji i samoobsługi pracowników?

 2. Na czym polega automatyzacja procesów związanych z samoobsługą pracownika?

 3. Jak wygląda proces zatrudniania dla pracowników zdalnych lub pracujących w różnych lokalizacjach?

 4. Jakie są możliwości integracji TalentPoint z innymi systemami np. kadrowo-płacowymi?

 5. Jakie są wymogi prawne związane z procesem zatrudnienia i podpisywania umów elektronicznych

 6. Jakie bariery mogą pojawić się na etapie wdrażania samoobsługi pracowników?

 

Rozwiązania TalentPoint w EBS S.A. (Thai Wok, Prowansja)

 1. Jak przebiegał proces wdrożenia nowego systemu w EBS?

 2. Jak zmienił się proces zatrudnienia i obsługi umów z punktu widzenia pracownika kadr?

 3. Jakie są kluczowe elementy samoobsługi pracownika w TalentPoint, które ułatwiają proces zatrudnienia i podpisywania umów?

 4. W jaki sposób samoobsługa pracownika wpływa na doświadczenia pracowników w EBS?

 5. W jaki sposób TalentPoint wspiera proces aktualizacji i odnawiania umów oraz innych dokumentów pracowniczych?

Kotwica 2
E-archiwum kadrowe poza aktami osobowymi
Kotwica 3
bottom of page