top of page

PROGRAM WYSTĄPIEŃ

Łukasz Prasołek 

Forma i postać dokumentu, czyli prawdziwy początek elektronizacji dokumentacji w dziale HR

 • Co to jest forma dokumentu i jakie są jej rodzaje zgodnie z prawem cywilnym?

 • Jakie formy dokumentu występują w prawie pracy?

 • Czy „na piśmie” i „pisemny” oznaczają formę pisemną wg Kodeksu cywilnego?

 • Czym jest forma elektroniczna?

 • Co to jest postać dokumentu, która występuje w coraz większej liczbie przepisów Kodeksu pracy?

 • Na czym polega postać elektroniczna?

 • Czy postać elektroniczna powinna nam się kojarzyć z plikiem?

 • W jakich przepisach poza KP występuje postać elektroniczna lub forma pisemna?

 • Jak postać i forma wpływają na projekt elektronizacji dokumentacji pracowniczej?

 • Dlaczego warto zrobić listę dokumentów, które są w obiegu w organizacji przed projektem digitalizacji?

Michał Tabor

Zaświadczenia i potwierdzenia uprawnień zawodowych w Europejskim Portfelu Tożsamości Cyfrowej

Marcin Wolski

Potwierdzanie tożsamości kandydatów i pracowników mObywatelem

Monika Frączek

AI a prawo pracy

 
 • Czy pracodawca może zakazać pracownikom korzystania z AI?

 • Czy wykorzystanie AI w organizacji trzeba konsultować ze związkami zawodowymi?

 • Jakie mogą być konsekwencje korzystania przez pracownika z AI bez wiedzy pracodawcy?

 • Czy korzystając z AI można naruszyć tajemnicę przedsiębiorstwa?

 • Czy legalne korzystanie z AI wymaga zapisów w regulaminie pracy?

Anna Jankowska

Wdrożenie e-teczki w praktyce - wnioski z przeprowadzonych projektów

 
 • Jak wdrożenia eTeczki zwiększyły efektywność pracy 

 • Wpływ wdrożenia oszczędność miejsca i kosztów 

 • Wpływ na zwiększenie kontroli i bezpieczeństwa 

 • Przygotowanie i planowanie

 • Szkolenia i wsparcie

 • Dostosowanie do specyficznych potrzeb

 • Przekazywanie dokumentacji do skanowania na zewnątrz organizacji

 • Kolejność procesu wdrożenia - czy najpierw wprowadzać dokumenty elektroniczne, czy zmieniać postać dokumentów papierowych na elektroniczne?

Elwira Pyk

Automatyzacja i AI: Nowe Horyzonty i Nowe Zagrożenia. Wyzwania HR w kontekście Cybersecurity w dobie Automatyzacji i Sztucznej Inteligencji

 • Rola działu HR w ochronie danych osobowych pracowników.

 • Wpływ naruszeń bezpieczeństwa na zasoby ludzkie i reputację firmy.

 • Automatyzacja i AI a Cybersecurity:

 • Jak automatyzacja i AI zmieniają krajobraz cyberzagrożeń.

 • Wykorzystanie AI do poprawy zabezpieczeń HR.

 • Ryzyka związane z automatyzacją procesów HR.

 • Programy szkoleniowe dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 • Rola HR w budowaniu kultury bezpieczeństwa w organizacji.

 • Zgodność z RODO i innymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

 • Ocena ryzyka i wdrażanie polityk bezpieczeństwa w HR.

 • Przegląd nowoczesnych narzędzi do zarządzania cyberbezpieczeństwem w HR.

 • Implementacja technologii AI w celu wzmocnienia bezpieczeństwa danych.

Łukasz
Eurpoejski portfel
Tożsamość mObywatel
AI a prawo pracy
Anna Jankowska
Automatyzacja i AI
AI w 3 modalnościch
Tomasz Izydorczyk

 

Nakazy, zakazy i rekomendacje wykorzystania AI w obszarze HR

 • Z jakich systemów AI korzystają w swojej pracy pracownicy? (przegląd narzędzie opartych o AI, o których pracodawca może nie wiedzieć)

 • Jak zminimalizować ryzyka dla pracodawcy korzystania z systemów AI przez pracowników?

 • Jakie zasady powinien wprowadzić pracodawca, aby pracownicy mogli korzystać z prywatnej usługi ChatGPT/Gemini do celów służbowych?

 • Jakie postanowienia w Regulaminie korzystania ze służbowego ChatGPT/Gemini powinien wdrożyć pracodawca?

Mirosław Gumularz 

Wdrożenie i użytkowanie systemów AI w świetle AI Act i RODO
 • O co zapytać dostawcę w kontekście AI Act w procesach HR?

 • Które systemy HR podlegają pod AI Act?

 • AI Act i zakazy - dla jakich projektów HR nie można stosować AI

 • AI Act i systemy wysokiego ryzyka w HR - jak je identyfikować?

 • Systemy wysokiego ryzyka w HR i dodatkowe wymagania wynikające z AI Act

nazakzy i zakazy AI
AI Act i RODO
Jarosław Jarzębowski

AI w 3 modalnościach - Jak połączyć narzędzia text, image i voice w jednym projekcie HR-owym w praktyce
 • O co zapytać dostawcę w kontekście AI Act w procesach HR?

 • Które systemy HR podlegają pod AI Act?

 • AI Act i zakazy - dla jakich projektów HR nie można stosować AI

 • AI Act i systemy wysokiego ryzyka w HR - jak je identyfikować?

 • Systemy wysokiego ryzyka w HR i dodatkowe wymagania wynikające z AI Act

Maciej Michalewski

AI w świetle automatyzacji rekrutacji​
 •  Czy ChatGPT jest najlepszym wyborem do wsparcia rekrutacji?

 • Ciekawe i niestandardowe sposoby wykorzystania ChatGPT w rekrutacji

 • Czy kandydat może przechytrzyć AI, dodając do CV ukryte treści?

 •  Trzy ryzyka AI, o których należy pamiętać podczas rekrutacji

 • Co dzisiejsze możliwości AI mówią nam o przyszłości rekrutacji?

AI w świetle rekrutacji
Karol Wolski
Automatyzacja HR dla każdego – jak wykorzystać Microsoft 365, aby odzyskać cenny czas?
 • Automatyzacja z Microsoft 365 - jak to działa?

 • Krótki przegląd aplikacji przydatnych w automatyzacji procesów HR w środowisku Microsoft

 • Jakie procesy HR można zautomatyzować wykorzystując Microsoft 365?

 • Omówienie studiów przypadku z wdrożenia automatyzacji z wykorzystaniem Microsoft 365 w obszarze:

  • rekrutacji,

  • onboardingu,

  • zarządzania rozwojem i talentami,

  • offboardingu

Automatyzacja HR
Joanna Liksza
Jak obliczyć lukę płacową? Wsparcie systemów IT

Luka płacowa
Mariola Więckowska
Sztuczna inteligencja w wielu obszarach HR - czyli gdzie, dlaczego i jak stosować AI 
 • Obszary stosowania AI, m.in. zarządzanie talentami i rozwojem pracowników, monitorowanie efektywności pracowników,  dobieranie ścieżek rozwoju oraz proces onboardingu.

 • Wykorzystanie narzędzi oparty na AI do wypełniania żądań pracowników, w tym prawa do kopii danych i usuwania danych.

 • Na co zwrócić uwagę przy wyborze rozwiązań opartych na AI - dopasowanie do potrzeb organizacji uwzględniając wpływ wykorzystania sztucznej inteligencji przez organizacje na zarządzanie i HR.

 • Jakimi danymi trenować sztuczną inteligencję? Stosowanie danych osobowych staje się wyzwaniem dla organizacji zarówno budujących modele jak i korzystające z narzędzi już wyszkolonych, a może stosować dane syntetyczne?

 • Wpływ AI i transformacji cyfrowej na pracownika w tym m.in reorganizacja pracy, zmiana zakresu obowiązków, monitorowanie wydajności pracowników w połączenie z technologią operacyjną (OT) np. do automatyzacji wynagrodzeń.

Gdzie stosować AI
bottom of page