top of page
organizatorzy hr digital_edited_edited.jpg

ORGANIZATORZY, PARTNERZY, PATRONAT

Jankowska HR Project - technologia w HR
Logo Jankowska HR Project

Naszą specjalizacją jest szeroko pojęte prowadzenie projektów HR, automatyzacja  i transformacja cyfrowa. Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt projektów związanych z wdrożeniami oprogramowania i zmianami organizacyjnymi.

Prowadzimy projekty z zakresu doboru systemów oraz audytów m.in. systemów do elektronizacji dokumentacji pracowniczej czy w zakresie zarządzania czasem pracy.

Jak połączyć wdrożenie nowych narzędzi z budowaniem zaufania, angażowaniem zespołów, spotkaniem potrzeb odbiorców z celami firmy, jak najlepiej wykorzystać funkcjonalności nowych rozwiązań – to są najciekawsze, ale zarazem najtrudniejsze aspekty prowadzenia projektów.

Praktyczne Szkolenia - prawo pracy

Celem, który przyświecał wspólnikom przy zakładaniu Praktycznych Szkoleń było stworzenie firmy szkoleniowej, którą charakteryzuje przede wszystkim praktyczne podejście do omawianych tematów i w ten sposób dostarczenie słuchaczom narzędzi do rozwiązywania ich problemów w ramach prowadzonej działalności czy wykonywanej pracy.

Tematykę naszych szkoleń stanowią przede wszystkim podatki, ubezpieczenia społeczne oraz prawo pracy. Nieustannie staramy się aktualizować poruszane tematy szkoleń, tak aby były one jak najbardziej aktualne, a tym samym przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej naszych słuchaczy.

Logo Praktycznych Szkoleń

Nasi wykładowcy to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, dlatego podczas naszych szkoleń, prezentujemy nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz przede wszystkim praktyczne podejście do omawianych zagadnień. Przytaczamy i omawiamy wiele interpretacji przepisów prawa oraz wyroków, zarówno orzecznictwa polskiego, jak również Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Omawiamy poszczególne regulacje prawa na konkretnych przykładach, gdyż taka forma prezentacji w znacznym stopniu ułatwia zainteresowanym zrozumienie danego zagadnienia. Staramy się, aby nigdy nie zabrakło odpowiedniej liczby przykładów umożliwiających szersze omówienie danego zagadnienia.

HRK - to polska firma specjalizująca się w doradztwie personalnym i digitalizacji procesów HR

Dzięki doświadczeniu w 4 kluczowych obszarach HR zapewniamy najwyższą jakość usług. Od 2000 r. wspieramy menedżerów w pozyskiwaniu pracowników i skutecznym zarządzaniu personelem. Pracujemy w zespołach ekspertów specjalizujących się w poszczególnych sektorach gospodarki.

Oferujemy usługi rekrutacji pracowników, badań i rozwoju potencjału zawodowego (łącznie z zaawansowanymi badaniami Assessment/Development Centre), budowanie ścieżek kariery, employer branding oraz – pod marką HRK Payroll Consulting – administrację wynagrodzeniami i zarządzanie dokumentacją personalną.

 

Talent jest bezcenny – znajdujemy, rozwijamy i dbamy o talenty.

IntraworQ - oprogramowanie do czasu pracy i archiwizacji dokumentacji

Jesteśmy sprawdzonym dostawcą rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie czasem pracy.

Świadczymy usługi doradcze i dostarczamy zgodną z aktualnymi przepisami prawa pracy platformę do planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy. Planowanie i zarządzanie czasem pracy jest jednym z najważniejszych procesów mających miejsce w firmie. IntraworQ specjalizuje się w dostarczaniu narzędzi IT wspierających m.in. zarządzanie czasem pracy.

W 2007 roku została wydana pierwsza wersja systemu pod nazwą Grafiki Pracy, której główną zaletą była weryfikacja planowanego czasu pracy względem przepisów Kodeksu Pracy.
W 2009 roku po kolejnych udanych wdrożeniach i rozbudowie funkcjonalności nazwa systemu została oficjalnie zmieniona na PlanQ. Do dnia dzisiejszego jest używana przez naszych Klientów.
W 2015 roku PlanQ w wyniku dalszego rozwoju systemu zmienił nazwę na IWQ Planner, stając się jednocześnie podstawowym modułem platformy WTMS-ONE.

Przez 15 lat współpracy z wiodącymi firmami zdobyliśmy wiedzę biznesową z zakresu zarządzania czasem pracy. Zmierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami odnoszącymi się do tworzenia grafików, rejestracji i rozliczania czasu pracy praktycznie we wszystkich systemach czasu pracy.
Posiadamy system, który rozwiązuje problemy związane z czasochłonnym ułożeniem planu pracy; prowadzeniem ewidencji czasu pracy; ewidencji urlopów; prowadzeniem karty czasu pracy (KCP) czy brakiem kontroli nad wysoką liczbą nadgodzin.

Logo IntraworQ
Obserwatorium.biz - tworzenie i wdrażanie strategii cyfrowych
Logo Obserwatorium biz

Obserwatorium.biz jest niezależną polską firmą doradczą, specjalizującą się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach, głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej. Wspiera klientów w poszczególnych fazach rozwoju strategicznego — diagnozy sytuacji wewnętrznej, otoczenia rynkowego, pomaga formułować nowe cele i produkty, uwzględniając trendy społeczne i biznesowe wynikające przede wszystkim ze zmian technologicznych, wspiera procesy wdrożeniowe i realizacyjne, w tym dla dostawców IT. Realizuje szereg działań edukacyjnych jak szkolenia i konferencje, aby szerzyć na rynku wiedzę o transformacji cyfrowej, jej konsekwencjach i warunkach optymalnej implementacji w danym przedsiębiorstwie.

SABI - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych

SABI jest dobrowolnym zrzeszeniem działającym na rzecz szeroko pojętego interesu i rozwoju grupy zawodowej Inspektorów Ochrony Danych.

Celem naszej działalności jest integracja społeczności ekspertów i sympatyków ochrony danych osobowych, w tym Inspektorów Ochrony Danych (IOD), specjalistów ds. ochrony danych oraz osób związanych z bezpieczeństwem informacji i prawem nowych technologii w społeczeństwie informacyjnym, promowanie ich rozwoju przez podnoszenie umiejętności zawodowych związanych z zapewnianiem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu rozpowszechnianie wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych oraz standardów etycznych i dobrych praktyk w pracy Inspektorów i osób zawiązanych z ochroną danych.

Logo stowarzyszenia SABI
PERGAMIN - Automatyzacja pracy z dokumentami
Logo Pergamin

Jesteśmy najlepszym rozwiązaniem skracającym czas od ustaleń biznesowych do podpisu dokumentów.

 

Nasza platforma pozwala łatwo tworzyć, zawierać i podpisywać umowy oraz aneksy z pracownikami, klientami i dostawcami. Nasi klienci to duże firmy, które korzystają z naszej platformy do obsługi całego obiegu dokumentów. Przyspieszamy dla nich sprzedaż i usprawniamy procesy HR-owe.

 

Nasz zespół składa się z osób o otwartych głowach, miłośników nowych technologii, a przede wszystkim specjalistów w swoich dziedzinach, którzy uczą się każdego dnia, jak działać efektywniej. Wierzymy w nasz produkt i szukamy ludzi, którzy tak jak my będą budować go z pełnym zaangażowaniem i uśmiechem na twarzy (ostatecznie budujemy przyszłość legal techu!). Cenimy różnorodność i wiemy, że zespołowo łatwiej pokonywać wyzwania. 

ASSECO - Technologia dla biznesu

Technologia i biznes to silnie związane ze sobą światy, które podlegają nieustannym transformacjom. Wciąż jednak pozostają bardzo blisko siebie, zarówno w lokalnym, jak i globalnym wymiarze. Co sprawia, że tworzą tak silną, nierozerwalną więź? Odpowiedź jest prosta. Tym spoiwem jest człowiek oraz jego potrzeby.

Współczesny biznes działa w warunkach wysokiej konkurencyjności. Naszym podstawowym celem jest dostarczanie rozwiązań, które sprostają potrzebom nawet najbardziej wymagających klientów. Każdego dnia koncentrujemy wszystkie nasze działania na ludziach i ich rosnących oczekiwaniach wobec dynamicznie zmieniającego się świata. 

Wierzymy, że dzięki nowoczesnym, zaawansowanym rozwiązaniom IT, możemy wspólnie z naszymi klientami poprawić komfort życia wielu ludzi. Wykorzystujemy swoje kompetencje oraz doświadczenie, aby tworzyć technologie, które realnie wpływają na teraźniejszość i przyszłość. 

Logo Asseco

Asseco Poland jest największym polskim producentem oprogramowania notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od ponad 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie, dla firm z kluczowych dla gospodarki sektorów. 

Stoimy na czele międzynarodowej grupy kapitałowej Asseco, która jest największym dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto jesteśmy szóstym producentem oprogramowania w Europie. Działamy w 61 krajach na całym świecie i zatrudniamy blisko 33 tys. osób.

Działając na międzynarodowych rynkach, zbieramy wszechstronne doświadczenia, które tworzą know-how wszystkich firm z Grupy Asseco. Synergia tych kompetencji stanowi wartość dodaną dla naszych klientów, którzy otrzymują produkty najwyższej jakości. Wzajemne relacje opieramy na partnerstwie, zaufaniu oraz zrozumieniu. W ten sposób tworzymy zdywersyfikowane portfolio przychodów. To sprawia, że jesteśmy firmą stabilną finansowo – gotową do realizacji największych oraz wymagających projektów. Przeznaczając duże nakłady finansowe na badania i rozwój, wciąż udoskonalamy wszystkie wykorzystywane przez nas technologie. 

Symfonia - oprogramowanie do zarządzania dla firm
Logo Symfonia

Jesteśmy twórcą technologii i oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi. Kreujemy programy i aplikacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla dużych korporacji z segmentu enterprise.

Korzystając z rozwiązań Symfonii możesz rozwijać swoją działalność od momentu założenia firmy dzięki temu, iż nasze programy rosną wraz z Twoim biznesem. Możesz dobierać moduły, pakiety i narzędzia, których potrzebujesz na każdym etapie życia przedsiębiorstwa.

Niezależnie od tego czy wybierasz rozwiązania chmurowe, desktopowe czy hybrydowe, masz pewność, że są one zawsze zgodne z aktualnym stanem prawnym. Nasi eksperci na bieżąco, każdego dnia monitorują zmiany w przepisach, abyś Ty nie musiał tego robić. Zespoły eksperckie Symfonii wdrażają często zmieniające się przepisy do funkcjonalności programów, aby zapewnić Twojej firmie bezpieczeństwo prawno-podatkowe, abyś Ty mógł skupić się na tym, co najważniejsze – na rozwijaniu swojego biznesu.

Autenti - europejski standard podpisu elektronicznego i identyfikacji dla firm

Autenti to wszechstronna platforma, która umożliwia organizacjom przyspieszenie swoich procesów biznesowych. Dzięki platformie nasi użytkownicy mogą wysyłać i przechowywać dokumenty oraz podpisywać je przy użyciu wszystkich rodzajów podpisów elektronicznych w sposób szybki, bezpieczny i zgodny z prawem.

Jesteśmy wiodącym rozwiązaniem w Polsce i szybko zdobywamy uznanie na innych zagranicznych rynkach, w tym w regionie DACH, obszarze Beneluksu, Hiszpanii, Słowacji i Czechach. Naszym nadrzędnym celem jest pozycja czołowego operatora usług związanych z podpisem elektronicznym i identyfikacją w Unii Europejskiej.

Nasz flagowy produkt, Platforma Autenti, jest używana na całym świecie przez użytkowników z ponad 120 krajów. Od momentu uruchomienia platformy, nasi użytkownicy wysłali ponad 8 milionów dokumentów. Wspieramy ponad 7 000 firm, oferując szeroką gamę cyfrowych rozwiązań dostosowanych do różnych branż. Te rozwiązania ułatwiają kluczowe procesy biznesowe, takie jak HR, zarządzanie kredytami i pożyczkami, operacje gotówkowe, transakcje bankowe, ubezpieczenia, leasing i wiele innych.

Logo Autenti
TalentPoint - Cyfrowy świat HR
Logo TalentPoint_RGB

TalentPoint, platforma obsługująca ponad 13 tysięcy użytkowników, jest kluczowym narzędziem dla działów HR, ułatwiającym zarówno zatrudnianie, jak i codzienne zarządzanie dokumentacją pracowniczą. Dzięki naszej platformie zawieranie umów, zarządzanie danymi i dokumentacją kadrową stają się szybkie i bezproblemowe, co pozwala na znaczącą redukcję papierowej dokumentacji i skomplikowanych arkuszy Excela.

 

Możliwość integracji z istniejącymi systemami kadrowo-płacowymi zapewnia płynność i spójność danych, digitalizując cały proces zatrudnienia. Dzięki temu użytkownicy mogą skupić się na kluczowych aspektach biznesu, mając pewność, że wszystkie operacje kadrowe są prowadzone sprawnie i zgodnie z aktualnymi przepisami.
 

W TalentPoint kładziemy nacisk na doskonałą obsługę klienta, wspieraną przez doświadczonych specjalistów z zakresu kadr i płac. Nasza platforma jest idealnym wyborem dla organizacji, które pragną zmodernizować swoje działania HR, maksymalizując efektywność i zapewniając pracownikom komfort i prostotę obsługi.

EuroCert - Kwalifikowane usługi zaufania

Jesteśmy kwalifikowanym dostawcą usług zaufania. 

Od 2013 świadczymy nasze usługi zgodnie z obowiązującym prawem. Nasze produkty dostarczamy zgodnie z wymogami Rozporządzenia eIDAS, a także Polską Ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
 

Jako Kwalifikowane Centrum Certyfikacji, w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszego zespołu dbamy o wysoką jakość i spełnianie najważniejszych standardów bezpieczeństwa naszych usług.

Logo EuroCert
ADP - Usługi dedykowane działom kadrowo-płacowym
Logo ADP

ADP, wiodąca globalna firma technologiczna dostarczająca rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim. Oferuje usługi naliczania płac, globalnego HCM i outsourcingu w ponad 140 krajach. Bez względu na to, czy klienci prowadzą działalność w wielu krajach, czy tylko w jednym, ADP zapewnia lokalne doświadczenie, które wspiera strategię globalnego zatrudnienia.

ADP dostarcza innowacyjne produkty, najwyższej jakości usługi i wyjątkowe doświadczenia, które pomagają w pełni wykorzystać potencjał pracowników. Jest globalnym dostawcą kompleksowych rozwiązań w chmurze, które łączą w sobie HR, naliczanie płac, zarządzanie talentami, czas pracy, podatki i benefity. Jest również liderem w zakresie usług analitycznych i outsourcingu.

bottom of page