top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższa polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych:

- uczestników wydarzenia „Digital HR”;

- uczestników wydarzenia „Digital HR”, które wyrażą zgodę marketingową, o której mowa poniżej;

- osób, które korzystają z formularza kontaktowego na stronie https://www.digitalhr.pl.

 

 

Administrator danych

 

Administratorem danych osobowych jest spółka Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki Spółka jawna (adres ul. Grzybowska 2/34, 00-131 Warszawa), która jest współorganizatorem wydarzenia „Digital HR”.

 

Natomiast drugi współorganizator tj. AJM Anna Jankowska ul. Oksywska 19/2, 01-694 Warszawa jest odbiorcą danych w przypadkach (wyraźnie) wskazanych poniżej.

 

 

2. Kontakt z Administratorem

 

W kwestii związanej z ochroną danych osobowych możesz się skontaktować z Administratorem wysyłając wiadomość pod adres email: biuro@praktyczneszkolenia.com.

 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • świadczenia usług związanych z realizacja konferencji DigitalHR (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  • realizacji obowiązków publicznoprawnych np. podatkowych (podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

  • prowadzenia korespondencji w ramach formularza kontaktowego, co jest uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);

  • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);

  • w przypadku wyrażenia zgody marketingowej:

    • na otrzymywanie informacji marketingowych od administratora danych tj.  Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki Spółka jawna podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes Administratora polega na marketingu bezpośrednim produktów i usług, w związku z wyrażeniem zgody w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (na marketing e-mail);

    • na otrzymywanie informacji marketingowych od AJM Anna Jankowska ul. Oksywska 19/2, 01-694 Warszawa podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes administratora polega na pozyskaniu danych osobowych od Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki Spółka jawna do celu marketingu bezpośredniego produktów i usług, w związku z wyrażeniem zgody w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (na marketing e-mail).

 

W przypadku mechanizmu cookies poniżej wskazano cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

 

4. Odbiorcy danych

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług informatycznych.

 

Odbiorcą danych jest także AJM Anna Jankowska ul. Oksywska 19/2, 01-694 Warszawa, w przypadkach wskazanych poniżej (wyrażenia zgody marketingowej).

 

5. Okres przechowywania

 

Dane osobowe są przechowywane do momentu wycofania zgody w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

6. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Mają Państwo prawo do:

 

-  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

-  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

-  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-  usunięcia danych osobowych;

- sprzeciwu lub wycofania zgody;

-  wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Proszę pamiętać, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i zgoda może być wycofana w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

 

8. Dobrowolność danych

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku zapisu na wydarzenie jest konieczne do dokonania zapisu. W pozostałym przypadku np. wyrażenia zgody, podanie danych jest zupełnie dobrowolne.

 

9. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

COOKIES

 

Stronę prowadzi administrator danych tj. Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki Spółka jawna (adres ul. Grzybowska 2/34, 00-131 Warszawa).

 

Strona może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne):
a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej,
c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta,
d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny.

 

Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może, ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym (np. komputer, tablet, telefon) służącym do jej wyświetlenia (w tym zakresie zob. informacje poniżej). Jeżeli stosowany będzie mechanizm cookies dane eksploatacyjne mogą obejmować informacje opisane poniżej – pozyskiwane poprzez te pliki.

 

Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia w celu niezbędnym wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. W tym celu na stronach serwisu mogą być wykorzystywane sesyjne cookies których instalacja ma na celu prawidłowe wyświetlenie strony i tylko do zakończenia sesji przeglądarki (tj. przez czas, w jakim strona jest wyświetlana przez przeglądarkę).

 

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?
a) Firefox
b) Chrome
c) Internet Explorer
d) IOS Safari
e) Safari

 

Wskazane powyżej dane eksploatacyjne / pozyskane poprzez mechanizm cookies mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO. W takiej sytuacji w przypadku cookies niezbędnych przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszej organizacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W przypadku pozostałych typów plików cookies tj. funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych podstawą przetwarzania danych jest zgoda (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

bottom of page