top of page
prelegenci.jpg

PRELEGENCI

Anna Jankowsk
Anna Jankowska - współorganizatorka, 
automatyzacja w HR.

Wspieram i realizuję projekty elektronizacji i automatyzacji w HR, przy jednoczesnej dużej uwadze na zgodność wdrażanych rozwiązań z przepisami i wyjściu naprzeciw potrzebom biznesowym organizacji.


Jestem współautorką książek „Elektronizacja dokumentacji pracowniczej. Aspekty prawa pracy, IT i RODO”; „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach. 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów”.

Posiadam ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami IT, związanymi z produkcją oprogramowania oraz wdrażaniem systemów klasy CMS, CRM i ERP. Dostarczałam rozwiązania dla działów HR. Przeprowadziłam kilkadziesiąt projektów związanych z wdrożeniami oprogramowania oraz zarządzaniem zmianami organizacyjnymi.
Prowadzę projekty z zakresu doboru systemów oraz audytów systemów w HR w tym do elektronizacji dokumentacji pracowniczej. Byłam współzałożycielką IntraSoft24, gdzie przez 8 lat współtworzyłam program do planowania i rozliczania czasu pracy PlanQ.

Jestem absolwentką WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału ZIF Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Na konferencji będę opowiadać o elektronizacji dokumentacji w kontekście projektowym, czyli jak się do tego zabrać oraz jak wybrać odpowiednie oprogramowanie. 

Łukasz Prasołek
Łukasz Prasołek - współorganizator,
ekspert z zakresu prawa HR

Swoją przygodę z prawem pracy zaczynałem jako pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, gdzie specjalizowałem się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców. Kolejne 9 lat mojej kariery zawodowej spędziłem w Sądzie Najwyższym jako pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.
Jestem autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory”, „Dokumentacja czasu pracy” „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach”, „Zarządzanie czasem pracy przez menedżerów”, współautorem książki „Elektronizacja dokumentacji pracowniczej. Aspekty prawa pracy, IT i RODO”.
Przekazywanie wiedzy sprawia mi ogromną satysfakcję. Od 15 lat robię to co lubię najbardziej - prowadzę szkolenia z zakresu prawa pracy, czasu pracy, elektronizacji dokumentacji pracowniczej oraz różnych zagadnień kadrowych w ujęciu orzeczniczym. 

Od 2016 roku prowadzę własną działalność Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek, w ramach której wspieram i realizuję projekty elektronizacji w HR. Przeprowadzam również audyty systemów do elektronizacji dokumentacji  pracowniczej oraz systemów do zarządzania czasem pracy.

Na konferencji opowiem o elektronizacji dokumentacji w obszarze czasu pracy i urlopów oraz elektronizacji dokumentacji w kontekście projektowym.

Mriola Więckowska
Mariola Więckowska - ochrona danych osobowych, Lex Digital - Head of Privacy Innovative Technologies, Wiceprezes Zarządu SABI.
Prelegentka na konferencji, Mariola Więckowska

Jestem ekspertką ds. ochrony danych oraz doświadczonym Inspektorem Ochrony Danych. Na co dzień pracuję w LexDigital jako Head of Innovation Technologies, gdzie wspieram wdrożenia nowych projektów, zwłaszcza nowych technologii, przeprowadzam audyty bezpieczeństwa i pomagam wypełniać obowiązki wynikające z RODO.

Jestem członkiem Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Jestem również członkiem IAPP (International Association of Privacy Professionals), Cyber Women Community, ISSA (Information Systems Security Association) oraz Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji.

Ukończyłam studia na kierunkach IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT. Jestem absolwentką European Data Protection Law Summer School na Brussels Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel oraz programu Data Ethics, AI and Responsible Innovation na University of Edinburgh.

Jako praktyk, dzielę się ze studentami kierunków podyplomowych kluczowych polskich uczelni moim doświadczeniem z zakresu ochrony danych, oceny ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, zabezpieczeń systemów IT, stosowania nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa. Jestem autorką licznych artykułów i współautorką książek z zakresu ochrony danych. Odpowiadam za stałą sekcję „Niezbędnik IOD” oraz jestem członkiem rady programowej kwartalnika ABI Expert.

Na konferencji będę opowiadać o praktycznych zastosowaniach nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji w procesie usprawniania oraz digitalizacji HR.

Jonn Liksza i Dariusz Racz
Joanna Liksza  - wynagrodzenia  i benefity

Jestem ekspertką w zakresie wynagrodzeń i budowania efektywności organizacji. Pełnię rolę kierowniczki studiów podyplomowych oraz lidera Klubu Compensation & Benefits na Uczelni Łazarskiego. Jestem także członkinią Zarządu Instytutu Wynagrodzeń. Stworzyłam strony takie jak www.myppk.pl oraz www.tempurio.eu.
Jestem redaktorką naukową dla publikacji Wolters Kluwer.

Na konferencji opowiem, jak zaprojektować motywacyjny system podwyżkowy.

Prelegentka na konferencji, Joanna Liksza
Dariusz Racz  - wynagrodzenia i benefity

Jestem CEO w Tempurio & ITM. Stworzyłem kluczowe funkcjonalności biznesowe systemu ERP Saturn - systemu wdrożonego już w ponad stu przedsiębiorstwach branży meblowej i drzewnej. Jestem również wykładowcą na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz na Uczelni Łazarskiego.​

Na konferencji opowiem, jak zaprojektować motywacyjny system podwyżkowy.

Prelegent na konferencji, Dariusz Racz
Michał Tabor
Michał Tabor - Obserwatorium.biz Partner i Członek Zarządu 

Uczestniczyłem w procesie legislacji i wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS). Kierowałem zespołem odpowiedzialnym za przygotowanie projektu Krajowego Schematu Identyfikacji Elektronicznej, a także koncepcji węzła identyfikacji elektronicznej w Polsce.

Jestem członkiem Komitetu Technicznego ETSI zajmującego się standaryzacją mechanizmów podpisu elektronicznego w Europie i na świecie. W ramach komitetu byłem odpowiedzialny za opracowanie standardów technicznych dla wykorzystania podpisów i pieczęci elektronicznych na potrzeby otwartej bankowości i dyrektywy PSD2.

Pełnię funkcję rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Informatycznego, jestem ekspertem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego. Jestem też ekspertem Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA, ekspertem Związku Banków Polskich i posiadaczem certyfikatu CISSP.

Prelegent na konferencji, Michał Tabor

Od 2002 roku zajmuję się wdrażaniem mechanizmów podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego, systemów elektronicznej administracji oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jestem autorem wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce; w szczególności jestem autorem szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych, a także Profilu Zaufanego.

Uczestniczyłem w procesie legislacji i wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS). Kierowałem zespołem odpowiedzialnym za przygotowanie projektu Krajowego Schematu Identyfikacji Elektronicznej, a także koncepcji węzła identyfikacji elektronicznej w Polsce. Od 2002 roku zajmuję się wdrażaniem mechanizmów podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego, systemów elektronicznej administracji oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jestem autorem wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności jestem autorem szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych, a także Profilu Zaufanego.

Na konferencji będę opowiadać o wykorzystaniu i zastosowaniu pieczęci i podpisów elektronicznych w działach personalnych.

Marcin Wolski
Marcin Wolski - specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji, Obserwatorium.biz

Jestem wiodącym audytorem ISO 27001 i ekspertem w zakresie usług zaufania oraz identyfikacji elektronicznej w Obserwatorium.biz. Posiadam kompetencje w zakresie takich obszarów jak: system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001), zarządzanie ryzykiem, RODO, identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania (eIDAS).

Uczestniczyłem w licznych opracowaniach analitycznych związanych z usługami zaufania, identyfikacją elektroniczną, opracowaniem dokumentacji bezpieczeństwa i RODO. Jestem audytorem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemów identyfikacji elektronicznej.

Jestem absolwentem kierunku bezpieczeństwo narodowe na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Na konferencji będę opowiadać o Europejskim Portfelu Cyfrowej Tożsamości, mObywatel 2.0 w aspekcie identyfikacji pracownika.

Prelegent na konferencji, Marcin Wolski
Miłosz Brakonicki
Miłosz Brakoniecki - Obserwatorium.biz Partner i Członek Zarządu
Prelegent na konferencji,  MiłoszBrakoniecki

Jestem współzałożycielem i członkiem zarządu Obserwatorium.biz, doktorem nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność socjologia). Ukończyłem także studia podyplomowe ze strategii i planowania biznesu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2006-2014 pełniłem funkcję dyrektora bankowości elektronicznej w Banku Zachodnim WBK, gdzie odpowiadałem za rozwój biznesowy bankowości elektronicznej, sprzedaż przez kanały elektroniczne oraz płatności elektroniczne. W latach 2012-2014 byłem członkiem Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich. W latach 2016-2019 zasiadałem w Radzie Nadzorczej Diners Club Polska.

Od 2016 roku kieruję zespołem zadaniowym ds. cyfrowej tożsamości (eID) w Programie „Od papierowej do cyfrowej Polski” przy Ministerstwie Cyfryzacji. Od 2017 roku jestem Członkiem Rady Nadzorczej Inplus Sp. z o.o., właściciela marek Cenatorium oraz Urban.One. Jestem współzałożycielem serwisu Compay.pl oraz największego w Polsce serwisu crowd-foundingowego Siepomaga.pl i Fundacji Siepomaga.pl.

Na konferencji prowadzę panel dyskusyjny z dostawcami podpisów kwalifikowanych i platform podpisowych.

Adam Ptasiewicz
Adam Ptasiewicz - Ekspert eDelivery, Obserwatorium.biz

Jestem praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w branży IT, zdobytym zarówno na rynku krajowym, jak i we współpracy z międzynarodowymi liderami tej branży. Jestem twórcą narzędzi i systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. W ostatnich latach jestem związany z usługami zaufania i byłem odpowiedzialny za przygotowanie, wdrożenie i certyfikację pierwszego w Polsce kwalifikowanego systemu rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz systemu realizującego Publiczną Usługę Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego.

Ukończyłem wydział Politologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Jestem Audytorem Wiodącym Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001, a także posiadam certyfikaty ISSA: Certified Information Systems Security Auditor oraz CISSO: Certified Information Systems Security Officer.​

Na konferencji będę opowiadać o możliwościach komunikacji z pracownikiem w oparciu o doręczenia elektroniczne.

Prelegent na konferencji,  Adam-Ptasiewicz
Monika Frączek
Monika Frączek - Ekspertka z zakresu prawa pracy, Most Wanted
Prelegentka na konferencji, Monika Frączek

Jestem specjalistką prawa pracy i przez ponad 16 lat pracowałam jako główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Brałam udział w pracach Wydziału Legislacji i uczestniczyłam w pracach legislacyjnych, z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie.

Ukończyłam Podyplomowe Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich prowadzone przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuję z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku mojej kariery zawodowej specjalizuję się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jestem autorką i współautorką książek, autorką artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających (m.in. „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach”, „Czas pracy od A do Z”, „Rozwiązywanie umów o pracę od A do Z”, „Urlopy pracownicze od A do Z”).

Od wielu lat prowadzę szkolenia z tematyki prawa pracy, w szczególności z zakresu dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zakresu czasu pracy, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Na konferencji opowiem o elektronizacji dokumentacji pracowniczej w praktyce.

Mirosław Gumularz - Radca prawny, Kancelaria NTL (NewTechLaw.eu)
Mirosław Gumularz

Jestem radcą prawnym i doktorem nauk prawych. Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brałem udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Jestem audytorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem) oraz normy ISO/IEC 27701:2019 (zarządzanie prywatnością). Jestem autorem lub współautorem licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz nowych technologii, m.in. komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych, publikacji – ochrona danych osobowych w sektorze publicznym, a także komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Pracuję jako adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie i jestem wykładowcą na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych.

Na konferencji będę opowiadać o ryzykach związanych z ochroną danych osobowych w procesach: e-doręczeń, skanowania akt osobowych i prowadzenia e-archiwum oraz wykorzystania w platformach podpisowych.

Prelegent na konferencji,  Mirosław Gumularz
Tomasz Izydorczyk - Specjalista ochrony danych osobowych, Kancelaria NTL (NewTechLaw.eu)
Tomasz Izydorczyk
Prelegent na konferencji,  Tomasz Izydorczyk Digital HR

Jestem absolwentem Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Pracuję jako doradca i wykładowca w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuję się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych.

Od 2006 roku jestem wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunkach: Inspektor Ochrony Danych, organizacja i zarządzanie, e-administracja. Prowadzę wykłady z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych na innych uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiadam certyfikację audytora wiodącego SZBI (ISO 27001) i pełniłem rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji m.in. w KOMPANII PIWOWARSKIEJ. Jestem członkiem grupy opracowującej Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji, a także byłem członkiem Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Obecnie pracuję jako Menedżer ds. RODO w grupie kapitałowej FundingBox oraz jako Inspektor Ochrony Danych w ARC Europe Polska.

Na konferencji opowiem o przetwarzaniu danych osobowych w procesach skanowania akt i e-archiwum oraz platformach podpisowych, a także platformie mObywatel i ryzyku, jakie niesie, z punktu widzenia RODO.

Elwira Pyk
Elwira Pyk - ekspertka z zakresu automatyzacji, robotyzacja w HR

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego – na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończyłam podyplomowe studia na Wydziale Socjologii w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Zbiorowymi Stosunkami Pracy. Mam tytuł MBA z Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyłam także program afiliacyjny Microeconomics of Competitiveness Course na Harvard Business School (Institute for Strategy & Competitiveness we współpracy z ALK).

Obecnie jestem doktorantką ALK w Katedrze Badań Ilościowych i Zastosowania Informatyki pod opieką naukową prof. dr hab. Witolda Bieleckiego. Od 2015 roku prowadzę badania związane z wpływem wdrożenia Inteligentnej Automatyzacji na efektywność organizacji z obszaru SSC/BPO. Pełnię funkcję kierownika studiów podyplomowych Automatyzacja Procesów Biznesowych na Akademii Leona Koźmińskiego.

Jestem praktykiem biznesowym z 20-letnim doświadczeniem jako HR Manager oraz Change Manager. Najważniejsze moje projekty to start-up Coffeeheaven, restrukturyzacja Zelmer S.A., oraz stanowisko HR Project Manager/Change Agent odpowiedzialne za połączenie Opek Sp. z o.o. oraz Federal Express. Obecnie pełnię funkcję Head of Process Transformation &RPA w Vistra Corporate Services, CEE.

Jestem entuzjastką nowych technologii i ekspertką w dziedzinie automatyzacji procesów. Buduję kompetencje przyszłości, wspieram organizacje w wdrażaniu rozwiązań technologicznych oraz strategii automatyzacji, które zwiększają efektywność i skuteczność zarządzania.

Prelegentka na konferencji, Elwira Pyk

Podczas konferencji będę mówić o jak tym, w jaki sposób automatyzacja może poprawić efektywność działu HR i wspomóc osiąganie strategicznych celów organizacji, a także o możliwościach i korzyściach jakie niesie za sobą technologia RPA w obszarze HR.

Elżbieta Włodarczyk - Dyrektor Linii biznesowej podpis                 
                                         elektroniczny
w KIR
Prelegentka na konferencji, Elżbieta Włodarczyk

Absolwentka Wydziału Matematyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Ekspert z zakresu infrastruktury klucza publicznego. Uczestniczyła w pracach nad utworzeniem jednego z pierwszych w Polsce komercyjnych centrów certyfikacji. Odpowiada za obszar podpisu elektronicznego i usług zaufania oraz ich zgodności z Rozporządzeniem eIDAS, przepisami polskiego prawa oraz standardami Webtrust.
 

Od 2001 r. kieruje Centrum Certyfikacji Szafir, świadczącym usługi kwalifikowane i niekwalifikowane, obejmujące wydawanie certyfikatów, znaczników czasu oraz usługi walidacji certyfikatów. Brała udział w pracach nad polską ustawą o usługach zaufania. Działa w grupach roboczych przy Związku Banków Polskich zajmujących się tematyką PKI (Public Key Infrastructure), uwierzytelniania i e-tożsamości. 

Elżbieta Włodarczyk
Grzegorz Wójcik to pomysłodawca i CEO Autenti. 

Jest ekspertem w obszarze internetu ze szczególnym uwzględnieniem mediów cyfrowych oraz e-commerce. Był jednym z założycieli portalu Interia.pl. Pracował też w Radiu RMF FM, TVN SA i w Grupie Onet. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej PBI inicjował powstanie standardu pomiaru widowni internetowej. Jako CEO Grupy Allegro, pełnił funkcje doradcze i relacji korporacyjnych dla Grupy Naspers (Allegro). Jest inicjatorem i współtwórcą Izby Gospodarki Elektronicznej oraz członkiem Rady e-Izby.

Prelegent na konferencji, Grzegorz Wójcik
Grzegorz Wójcik
Artur Miękina
Prelegent na konferencji, Artur Miękina
Artur Miękina - Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych Asseco Data Systems – ekspert eID, eIDAS 

Absolwent Uczelni Łazarskiego. Wiceprzewodniczący i ekspert Komitetu Administracji Cyfrowej PIIT, Wiceprzewodniczący i Członek Rady Związku Cyfrowa Polska. Od prawie 20 lat związany z zagadnieniami architektury klucza publicznego (PKI) w tym podpisu elektronicznego. Obecne zainteresowania obejmują usługi zaufania i identyfikacji elektronicznej wynikające z rozporządzenia eIDAS oraz procesy transformacji cyfrowej i paperless. Współtworzył jedno z kwalifikowanych Centrów Certyfikacji w Polsce oraz uczestniczył w kluczowych projektach informatycznych z zakresu identyfikacji i uwierzytelniania. Pracę w Asseco Data Systems rozpoczął w czerwcu 2016 roku.

Antoni Wędzikowski
Antoni Wędzikowski – Chief Revenue Officer i współtwórca Pergaminu.

Prelegent wielu konferencji o tematyce związanej z legaltech i nowymi technologiami. Przedsiębiorca, prawnik, specjalista i pasjonat marketingu z wieloletnim doświadczeniem w pracy w przestrzeni cyfrowej. Jest współtwórcą platformy Pergamin, która obsługuje cały cykl życia umów i innych dokumentów oraz minimalizuje zaangażowanie pracowników wkładane w każdy etap pracy z umową.

Prelegent na konferencji, Antoni Wędzikowski
Marcin Mika
Prelegent na konferencji, Marcin Mika
Marcin Mika - Client Success & Payroll Service Delivery Director w ADP Polska

Odpowiada za zarządzanie i optymalizację procesów biznesowych poprzez opracowywanie i wdrażanie rozwiązań dostosowanych do wymagań i potrzeb klientów. Posiada szeroką wiedzę w obszarze procesów kadrowo płacowych, zarządzania kapitałem ludzkim, projektowania oraz wdrażania rozwiązań technologicznych. Z ADP Polska związał się już w 2004 r. i przez ostatnich prawie 20 latach cały czas rozwija ofertę i podnosi standardy rozwiązań kadrowo-płacowych. Uczestniczył w procesie budowania funkcjonalności e-ZLA w PUE, reprezentując punkt widzenia pracodawców. Za zaangażowanie w popularyzację elektronicznych zwolnień lekarskich w 2019 roku otrzymał od ZUS wyróżnienie „Ambasador e-ZLA”. Ekspert w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – odpowiedzialny za projektowanie, skuteczne wdrożenie i nadzorowanie procesów PPK u klientów ADP Polska. Jest absolwentem Politechniki Opolskiej, oraz ukończył studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego – kierunek Cyfrowa Transformacja.

Piotr Pszczółkowski
Piotr Pszczółkowski - CEO HRtec, Dyrektor ds. Cyfryzacji HR, ekspert Symfonia HR 

Konsultant merytoryczny specjalizujący się w optymalizacji procesów HR w organizacjach. Od ponad 18 lat rozwija i wdraża systemy informatyczne w obszarze HR m.in. system Symfonia Hsys. Doradza i automatyzuje procesy HR w różnych sektorach i branżach. Prowadzi dedykowane szkolenia i warsztaty dla pracowników działów personalnych. Absolwent prawa i politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej na kierunku HRBP. Członek Polskiego Stowarzyszenia HR Biznes Partnerów, Zarządu Human Resources Cluster, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Autor wielu publikacji i artykułów z obszaru zarządzania i HR m.in. książki: „Analityka i wskaźniki efektywności procesów HR”. 

Obszary tematyczne:

  • AI w HR 

  • Automatyzacja procesów HR

  • Najnowsze trendy w HR

  • Cyfryzacja procesów HR w organizacji

Prelegent na konferencji, Piotr Pszczółkowski
Tomasz Drzewiecki - pomysłodawca i Prezes HRobots

Jestem ekspertem IT z wieloletnią praktyką, w tym w obszarach sztucznej inteligencji. Jako menedżer posiadam doświadczenie w zarządzaniu wiedzą, projektami i usługami IT.

Ukończyłem Politechnikę Warszawską na kierunku Informatyka. Uczestniczyłem w programie dot. innowacyjności na Carnege Mellon University w USA. Aktualnie w HRobots prowadzę projekt badawczo-rozwojowy eFOB – Inteligentna eTeczka Pracownika, współfinansowany ze środków unijnych

 

W HRobots tworzymy nową jakość pracy z wykorzystaniem AI. Nasze rozwiązania oparte na Sztucznej Inteligencji pozwalają na automatyzację i optymalizację procesów HR, w tym zarządzania dokumentami pracowniczymi. Zapraszam na panel dot. eTeczek, gdzie podzielę się naszymi doświadczeniami i wizją przyszłości HR.

Prelegent na konferencji,  Tomasz Drzewiecki
Tomasz Drzewiecki
Renata Łęcka
Renata Łęcka - Adamiec - prawnik, manager, mentor - HR Project
Prelegentka na konferencji, Renata Łęcka - Adamiec

Renata Łęcka-Adamiec jest prawniczką i posiada doświadczenie w pracy w różnych dziedzinach biznesu, m.in. w korporacjach, spółkach państwowych i prywatnych, urzędzie, biurze notarialnym czy szkole.

Była pracownikiem działów HR, prawnych i administracyjnych. Kierowała zespołami, prowadziła szkolenia dla pracowników, w autorski sposób wdrażała i rozwijała nowych pracowników i stażystów, motywując ich do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji. Prowadziła komunikację z partnerami społecznymi.  Projektowała procesy biznesowe i zmiany organizacyjne. Zarządzała projektami i wdrażała narzędzia informatyczne  w organizacjach o złożonych strukturach.

 W pracy uwzględnia zarówno aspekty biznesowe i prawne, jak również pracownicze i te wynikające z kultury organizacyjnej. Łączy twarde i miękkie aspekty zarządzania.

Aktualnie pomaga w zarządzaniu projektami i zespołami w zakresie prawa pracy, komunikacji, zarządzania zmianą, rozwiązywania problemów w zespole i innych umiejętności managerskich.

Janusz Suszka – Area Lead II – People Services ING

Z wykształcenia ekonomista, z zawodu i pasji HR’owiec. Związany z ING od 17 lat, blackbelt, ICC coach, agile coach, mentor, innowator i procesowiec. Wielki zwolennik samoorganizujących zespołów, ambasador innowacji i wykorzystania danych i technologii w HR. Lider i wizjoner budujący HR przyszłości skupiony wokół potrzeb i doświadczeń pracownika.

 

Prywatnie kucharz, zapalony rowerzysta i adept krav maga.

Prelegent na konferencji, Janusz Suszka
Janusz Suszka
Małgorzata Wiśniewska - Janus Partnerka Zarządzająca, HRK Payroll Consulting
Małgorzata Wiśniewska-Janus
Prelegentka na konferencji, Małgorzata Wiśniewska - Janus

Małgorzata pełni rolę Partnerki Zarządzającej HRK Payroll Consulting. Odpowiada za relacje z ponad 200 klientami, których jej zespół obsługuje w zakresie administracji kadrowo-płacowej.

Do HRK S.A. dołączyła w 2003 r. W ciągu 20 lat pracy zbudowała ponad 260-osobowy zespół ekspertek i ekspertów, którzy pracują w 6 miastach.

Od początku kariery zawodowej związana jest z branżą HR. Doświadczenie zdobywała pracując w Take It (H. Neumann Management Group) oraz Job Center.

Absolwentka nauk społecznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu negocjacji i mediacji (Uniwersytet SWPS), zarządzania (Uniwersytet Warszawski) oraz Public Relations (Szkoła Główna Handlowa).

Łukasz Konikiewicz - CEO EuroCert i ekspert kwalifikowanych usług zaufania

Założyciel firmy EuroCert Sp. z o.o posiadającej status kwalifikowanego dostawcy usług zaufania (QTSP). Z wykształcenia to absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie specjalizujący się w bezpieczeństwie. Jego determinacja i skoncentrowane podejście do rozwoju technologii skutkowały ukierunkowaniem firmy w obszar usług zaufania, które świadczą od ponad 8 lat. Jego codzienne działania skupione są na generowaniu oszczędności czasu i pieniędzy poprzez wprowadzanie elektronicznego podpisywania dokumentów do firm i instytucji publicznych. Jest nie tylko liderem przewidującym zmiany, lecz również aktywnym kreatorem innowacji #paperless w dynamicznym świecie cyfrowych usług zaufania.

Prelegent na konferencji, Łukasz Konikiewicz
Łukasz Konikiewicz
Marek Deręgowski
Marek Deręgowski - TalentPoint
Prelegent na konferencji, Marek Deręgowski

Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający w TalentPoint, części Grupy Kapitałowej LeasingTeam.

Innowator i entuzjasta nowych technologii z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie digitalizacji.


Od 2020 koncentruje się na procesach digitalizacji i automatyzacji w działach kadr, poprawiając równocześnie doświadczenia pracowników.

Agnieszka Giermek – Ziółkowska - TalentPoint

Dyrektor ds. personalnych grupy kapitałowej EBS S.A, p.o dyrektora operacyjnego spółki EBS.

Coach kadry executive, trener, autorka programów szkoleniowych i mentoringowych.

Autorka podcastu "Focus na rozwój", od 20 lat zarządza zespołami sprzedażowymi i eksperckimi.

Prelegentka na konferencji, Agnieszka Giermek - Ziółkowska
Agnieszka Giermek Ziółkowsa
Jakub Porycki
bottom of page