top of page
warunki uczestnictwa

WEBINARY:

Kotwica 1
Kotwica 2
Pieczęć i podpis elektroniczny – jak usprawniają digitalizację HR?

 1. Podpis elektroniczny i dostępne rozwiązania na rynku

 2. Czym jest pieczęć elektroniczna i jakie są jej rodzaje?

 3. Różnice pomiędzy podpisem a pieczęcią kwalifikowaną

 4. Kiedy i do czego stosować e-pieczęć i e-podpis w digitalizacji HR?

 5. Jakie wymogi trzeba spełnić aby wprowadzić e-pieczęć do HR?

 6. Jak posługiwać się e-pieczęcią? Jak ją wdrażać?

 7. Zalety i korzyści wynikające ze stosowania rozwiązań

 8. Możliwość automatyzacji procesu podpisywania dokumentów w przypadku podpisu i pieczęci.

Szybkie umowy i cyfrowy obieg dokumentów
- czy to już standard?

 1. O co chodzi w cyfrowej transformacji? Jak skutecznie automatyzować i przenosić dział HR do świata cyfrowego?

 2. Jakie  przepisy w Polsce umożliwiają przejście na cyfrowe rozwiązania HR? 

 3. W jaki sposób firmy mogą przejść na cyfrowe rozwiązania w obszarze HR?

 4. Jakie są najlepsze praktyki w zakresie zabezpieczenia danych i ochrony informacji w cyfrowym środowisku HR?

 5. Jakie narzędzia są niezbędne do cyfryzacji procesów HR?

 6. W jaki sposób platforma Autenti wpisuje się w potrzeby cyfryzacji HR? 

 7. Jaką rolę pełni e-podpis w zarządzaniu dokumentacją pracowniczą?

 8. Jakie są przykłady integracji Autenti z istniejącymi systemami HR?

 9. Jakie korzyści niesie za sobą cyfryzacja??

 10. W jaki sposób archiwizacja cyfrowa różni się od tradycyjnej i jak wpływa na ochronę danych osobowych?

 11. Jak cyfrowe rozwiązania zmieniają oblicze nowoczesnej rekrutacji i jak radzić sobie z zjawiskiem ghostingu?

 12. Jak wygląda proces podpisania dokumentu za pośrednictwem platformy Autenti? 

E-archiwum kadrowe poza aktami osobowymi
Digitalizacja i samoobsługa pracowników w procesie zatrudniania
E-dokumentacja aspekty prawne  i praktyczne rozwiązania w sytemie e-Fob
Kotwica 3

1. Czy jeśli mam dokumenty zeskanowane w chmurze, czy to oznacza, że mam już e-teczkę
Pracownika?
2. Jakie są kluczowe wymogi dla e-teczki wynikające z ‘Rozporządzenia w sprawie
dokumentacji pracowniczej’?
3. Jak możemy efektywnie przenieść dokumenty do e-teczki, włączywszy w to skanowanie,
opisywanie i segregowanie?
4. Czy można rozpocząć stopniowe wdrożenie eTeczki od dokumentów dla nowo zatrudnionych
pracowników?
5. Czy dokumenty byłych Pracowników powinny być również „wkładane” do e-teczki?
6. Czy e-teczka pracownika ogranicza się tylko do części/folderów ABCDE, czy może posiadać
również inne foldery?
7. Jak wygląda pod względem przepisów przejście na dokumentacje elektroniczną - czy to
znaczy że nie trzeba nic drukować i przechowywać w fizycznym archiwum


8. Czy podczas opisywania dokumentów e-teczka podpowiada określoną listę typów
dokumentów w danej części i czy można skonfigurować dodatkowe typy dokumentów
niezbędne w firmie?
9. Jak e-teczka może pomagać w dotrzymywaniu ustawowych terminów przechowywania
dokumentów i w ich „niszczeniu”?
10. Czy każdy dokument muszę dodawać pojedynczo do e-teczki, czy mogę wykonać import
kilku dokumentów na raz?
11. Czy przy imporcie/dodawaniu dokumentów e-teczka sama rozróżni typ dokumentu, czy trzeba
samodzielnie to zaznaczyć?


12. Kompatybilność między systemami e-teczek - czy można przenosić dokumenty z systemu e-
teczki jednego producenta do drugiego?

E – archiwum kadrowe poza aktami osobowymi?

 

 1. Czy można prowadzić e-archiwum bez e-teczki?

 2. Czy aplikacje służące do obiegu wniosków pracowniczych to e-teczka?

 3. Czy można prowadzić dokumentację czasu pracy w sposób mieszany, czyli częściowo elektronicznie, a częściowo papierowo?

 4. Czy wszystkie wnioski składane w pulpitach pracowniczych są archiwizowane w tzw. pozostałej dokumentacji pracowniczej?

 5. Jak zarchiwizować dokumentację dotyczącą pracy zdalnej, która została przez pracownika zaakceptowana elektronicznie, jeśli akta osobowe są nadal papierowe?

 

Jak dobry system elektroniczny przyspiesza pracę w HR?

Case study z wykorzystaniem IWQ Dossier

 1. Jakie zbiory dokumentów należy archiwizować poza teczką z aktami pracowniczymi?

 2. Jakie wymogi muszą spełniać systemy, aby dokumenty w nim zawarte mogły być jednoznacznie nazwane dokumentem elektronicznym?

 3. Ewidencjonowanie czasu pracy – jak zapanować nad ewidencją i archiwizacją kart czasu pracy bez papieru?

 4. Wnioski urlopowe – co zrobić aby nie pogubić i zarchiwizować?

 5. Archiwizacja list płac – dobry interfejs pomoże w kłopocie!

 6. Kiedy dokumenty które archiwizujemy należy usunąć z systemu?

Część ogólna - wprowadzenie

 1. Od czego rozpocząć proces wprowadzania digitalizacji i samoobsługi pracowników?

 2. Na czym polega automatyzacja procesów związanych z samoobsługą pracownika?

 3. Jak wygląda proces zatrudniania dla pracowników zdalnych lub pracujących w różnych lokalizacjach?

 4. Jakie są możliwości integracji TalentPoint z innymi systemami np. kadrowo-płacowymi?

 5. Jakie są wymogi prawne związane z procesem zatrudnienia i podpisywania umów elektronicznych?

 6. Jakie bariery mogą pojawić się na etapie wdrażania samoobsługi pracowników?

 

Rozwiązania TalentPoint w EBS S.A. (Thai Wok, Prowansja)

 1. Jak przebiegał proces wdrożenia nowego systemu w EBS?

 2. Jak zmienił się proces zatrudnienia i obsługi umów z punktu widzenia pracownika kadr?

 3. Jakie są kluczowe elementy samoobsługi pracownika w TalentPoint, które ułatwiają proces zatrudnienia i podpisywania umów?

 4. W jaki sposób samoobsługa pracownika wpływa na doświadczenia pracowników w EBS?

 5. W jaki sposób TalentPoint wspiera proces aktualizacji i odnawiania umów oraz innych dokumentów pracowniczych?

bottom of page