top of page
formularz zgłoszeniowy.jpg

ZGŁOSZENIE

Zapisz się na konferencję

Dane uczestnika:

Jeżeli chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę, przejdź na koniec formularza i uzupełnij dane pozostałych uczestników.

Dane kolejnych uczestników:

Mam świadomość, że zgody mogą być cofnięte w każdym czasie.

Dziękujemy za rejestrację!

Ten formularz nie może już być przesyłany.

Uczestnicy konferencji otrzymają w prezencie najnowsze wydanie Elektronizacji dokumentacji pracowniczej w postaci e-booka.
Książka Elektronizacja dokumentacji pracowniczej. Aspekty prawa pracy, IT i RODO
bottom of page